Bayer AG (Xetra:BAYN), Leverkusen, Germany
Product: Stivarga regorafenib (fluoro-sorafenib) (BAY 73-4506)