AstraZeneca plc (LSE:AZN; NYSE:AZN), London, U.K.
Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY), New York, N.Y.