Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany,
GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.