Alexza Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:ALXA), Mountain View, Calif.