GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.
Vanderbilt University, Nashville, Tenn.