KaloBios Pharmaceuticals Inc., South San Francisco, Calif.
Sanofi (Euronext:SAN; NYSE:SNY), Paris, France