GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.
Pfizer Inc. (NYSE:PFE), New York, N.Y.