Bayer AG (Xetra:BAYN), Leverkusen, Germany
Product: Kogenate Bayer (Kogenate FS) (BAY14-2222)