Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Abbott Park, Ill.
AstraZeneca plc (LSE:AZN; NYSE:AZN), London, U.K.