OrbiMed Advisors LLC, New York, N.Y.
Business: Finance