Adaptimmune Ltd., Abingdon, U.K.
GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.