GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.
University of Edinburgh, Edinburgh, U.K.