AstraZeneca plc (LSE:AZN; NYSE:AZN), London, U.K.
Tufts University, Medford, Mass.