AstraZeneca plc (LSE:AZN; NYSE:AZN), London, U.K.
Vanderbilt University, Nashville, Tenn.