AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), Chicago, Ill.
AstraZeneca plc (LSE:AZN; NYSE:AZN), London, U.K.