GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.
Product: Mepolizumab (Bosatria) (SB-240563)