Reata Pharmaceuticals Inc., Irving, Texas
AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), Chicago, Ill.