Prosensa Holding N.V. (NASDAQ:RNA), Leiden, the Netherlands
GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK; NYSE:GSK), London, U.K.